Δημοσιεύματα Ελένης Μπεζέ

“Η ανάμνηση του διωγμού από την Ισπανία στις αφηγήσεις Εβραίων της Θεσσαλονίκης για τον πόλεμο και τη Σοά”, στο Κ. Γαρδίκα, A.M. Δρουμπούκη, Β. Καραμανωλάκης, Κ. Ράπτης (επιμ.), Η δεκαετία του ’40 και η μακρά σκιά της, σ. 171-8.

Advertisements

Δημοσιεύματα Άννας Μαρίας Δρουμπούκη

Trivialization of World War Two and Shoah in Greece: Uses, Misuses and Analogies in Light of the Current Debt Crisis”, Journal of Contemporary European Studies, 212, 2012, p. 190-201.

Οι Πόλεμοι της Μνήμης συνεχίζονται”, στο Κ. Γαρδίκα, A.M. Δρουμπούκη, Β. Καραμανωλάκης, Κ. Ράπτης (επιμ.), Η δεκαετία του ’40 και η μακρά σκιά της, σ. 395-419.

Δημοσιεύματα Φίλιππου Κάραμποτ

State, society and the religious other in nineteenth-century Greece.”

Μικρές ιστορίες με άρωμα νεωτερικότητας (1890-93). Η Ισραηλιτική Αδελφότης Αθηνών και Η ανθρωποθυσία παρά τοις Ιουδαίοις.”

Στάσεις και αντιδράσεις της ελληνορθόδοξης κοινωνίας απέναντι στο διωγμό των Εβραίων συμπολιτών της στη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής.”

Δημοσιεύματα Αλεξάνδρας Πατρικίου

 

Να φύγουν. Οι Εβραίοι ως εχθροί της Νέας Ευρώπης στον κατοχικό Τύπο της Θεσσαλονίκης, 1941-43.”

Η Ευρώπη της Νέας Ευρώπης. Απεικονίσεις της Γηραιάς Ηπείρου σε μία δοσιλογική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, 1941-44.”

Όψεις του δημόσιου λόγου των εφημερίδων Νέα Ευρώπη και Απογευματινή στην κατοχική Θεσσαλονίκη“.