Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 1941-1944

Το πρόγραμμα από την ημερίδα, “Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 1941-1944”, Κομοτηνή, Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016.

Advertisements